Splošni pogoji poslovanja (SPP) in pravica do preklica

Splošni pogoji poslovanja in politika odpovedi za potrošnike

Če na spletni strani Piccantino Slovenija kupujete kot potrošnik

Splošni pogoji poslovanja za pravne osebe (B2B)

Če na spletni strani Piccantino Slovenija kupujete kot podjetje

Splošni pogoji poslovanja in politika odpovedi za potrošnike

Stanje 24.11.2023

Če kot potrošnik oddate naročilo na www.piccantino.si v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, so ti Splošni pogoji, vključno s politiko preklica (v nadaljevanju »SPP«), pogodbena podlaga v različici, veljavni v času ukaz. Če oddate naročila na www.piccantino.si kot del delovanja podjetja, veljajo samo veljavni Splošni pogoji za poslovne stranke, katere najdete v spodnjem odstavku.

Pregled:

 1. Pogodbeni partner
 2. Veljavnost in sprejetje teh SPP
 3. Točnost in zaupnost vaših podatkov v vašem uporabniškem računu in za naročila gostov
 4. Cene blaga in stroški pošiljanja
 5. Naročnine
 6. Pogoji plačila in dostave
 7. Ponudba in sklenitev pogodbe
 8. Shranjevanje besedila pogodbe
 9. Navodila za preklic
 10. Garancija
 11. Določbe o odgovornosti
 12. Varstvo podatkov
 13. Veljavno pravo
 14. Arbitraža in spletno reševanje sporov

Splošne pogoje poslovanja lahko občasno posodobimo, npr. za odražanje sprememb iz naše prakse ali drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov.

1) Pogodbeni partner

www.piccantino.si je spletna trgovina skupine niceshops. Skupina niceshops se je specializirala za oblikovanje spletnih trgovin in logistične obdelave na področju e-poslovanja v različnih produktnih segmentih. Vaš pogodbeni partner za naročila na www.piccantino.si je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Avstrija

E-pošta: slovenija@piccantino.com
Telefon: (+43) 720 303050

(v nadaljevanju »mi« ali »nas«).

Jezik, ki je na voljo za naročila, sklepanje pogodb, storitve za stranke in druge informacije na www.piccantino.si je slovenščina.

Veljavnost in sprejetje splošnih pogojev poslovanja

Vsakič, ko oddate naročilo na www.piccantino.si, potrjujete, da ste seznanjeni s temi pogoji in določili, se z njimi strinjate in sprejemate njihovo izključno veljavnost.

Vsa poslovna razmerja med vami in nami so predmet teh splošnih poslovnih pogojev, ki veljajo v času vašega naročila. Odstopanja od teh splošnih pogojev poslovanja ali kakršnih koli nasprotujočim pogojem poslovanja ali nakupa pri vas ne bodo postali - in prav tako niso vključeni - v del pogodbe.

Te splošne pogoje lahko enostransko spremenimo le, če je to potrebno zaradi odprave kasnejših motenj enakovrednosti ali zaradi prilagoditve spremenjenim pravnim ali tehničnim okvirnim pogojem. Takšna trajnostna sprememba vam ne bo povzročala težav.

3) Točnost in zaupnost vaših podatkov v vašem računu stranke in za naročila gostov

Odgovorni ste za zagotovitev, da so vse informacije, ki jih posredujete, vedno popolne in pravilne.

Na www.piccantino.si se lahko registrirate z osebnim računom stranke ali oddate gostujoča naročila brez računa stranke.

Z računom stranke lahko tam posodobite vse spremembe svojih podatkov. Odgovorni ste za zaupno ravnanje s svojimi dostopnimi podatki in njihovo zaščito pred nepooblaščenim dostopom. Če sumite na zlorabo vašega dostopa ali drugih podatkov s strani nepooblaščenih oseb, nas morate nemudoma obvestiti, da lahko preprečimo primere goljufije.

Pridržujemo si pravico do zaprtja računa stranke. Kar še posebej velja, če kršite veljavno zakonodajo, pogodbene dogovore ali naše smernice.

4) Cene blaga in stroški pošiljanja

Vse cene izdelkov, navedene na www.piccantino.si, so skupne cene in vključujejo vse davke, vendar brez stroškov pošiljanja, kakršnih koli stroškov carinjenja in uvoznih davkov za dostavo izven EU (če ni navedeno drugače) in morebitnih stroškov montaže ali namestitve. Veljavni so zneski, navedeni ob naročilu.

Pri določeni vrednosti naročila se lahko stroški pošiljanja izpustijo. Več o stroških pošiljanja lahko izveste vnaprej tukaj. Pri plačilu po povzetju se s strani dostavne službe dodatno zaračuna provizija storitve (plačilo po povzetju). Kar vam bo zaračunal neposredno ponudnik dostavne službe.

Pred zaključkom vašega naročila na www.piccantino.si vas bomo v povzetku naročila ponovno obvestili o vseh cenah in stroških pošiljanja vašega naročila.

Za dostave izven EU lahko nastanejo tudi uvozne dajatve in davki, ki vam jih bo neposredno zaračunal zadevni nacionalni carinski organ ob prihodu vaše pošiljke. Te stroške krijete sami. Za dostave v naslednje države so vse uvozne dajatve in davki trenutno že vključeni v naše končne cene, kar pomeni, da vam ne bomo zaračunali nobenih dodatnih stroškov za dostavo več: Velika Britanija, Švica, Liechtenstein.

Občasno lahko uporabimo tehnične trženjske ukrepe na www.piccantino.si, da vam ponudimo prilagojene cene ali popuste na podlagi avtomatiziranega odločanja. V tem primeru boste o morebitnih personalizacijah za vsako ponudbo obveščeni.

5) Naročnine

Ponujamo naročnine za določeno blago. Z naročilom naročnine nam naročite, da blago, ki ste ga naročili, dostavimo v določenih intervalih (naročniške dostave). Ustrezno blago in stroški pošiljanja bodo zaračunani ob vsaki dostavi naročnine glede na izbrano možnost plačila.

Vse naše naročnine so neomejene, brez minimalnega trajanja in jih lahko katera koli stranka kadar koli prekliče brez navedbe razloga. Preklice lahko opravite s funkcijo »Preklic naročnine« v nogi spletnega mesta ali po e-pošti na slovenija@piccantino.com. Naročniške dostave, ki smo jih začeli izvajati že pred prejemom vašega obvestila o preklicu in smo vam poslali ustrezno potrdilo o pošiljanju, bodo še vedno zaračunane.

Prilagoditev cene: blago in stroške pošiljanja je mogoče znižati ali povečati pod naslednjimi pogoji za prihodnje naročniške dobave. Pridržujemo si pravico do prilagoditve cen, če na nas vplivajo zvišanja ali znižanja stroškov, ki temeljijo na zunanjih okoliščinah, na katere nimamo vpliva. Takšne okoliščine vključujejo zlasti spremembe zakonodaje, spremembe stroškov proizvajalcev, dobaviteljev, ponudnikov ladijskih storitev, zunanjih ponudnikov storitev ali podizvajalcev, spremembe proizvodnih stroškov in stroškov licenciranja, spremembe stroškov strojne ali programske opreme, ki jo potrebujemo, povišanje plač ter splošne in pomembne spremembe stroškov zaradi gospodarske inflacije ali deflacije. Spremembe cen blaga se zgodijo le toliko, kolikor se povečajo ali zmanjšajo naši lastni stroški za določeno blago.
O prihajajočih spremembah cen naročenega blaga boste pravočasno obveščeni po e-pošti pred vašo naslednjo dostavo naročnine. Do konca tega obdobja lahko ugovarjate prihajajoči spremembi cen s preklicem naročnine. V nasprotnem primeru se bo smatralo, da se z napovedano spremembo cen strinjate.

6) Pogoji plačila in dostave

Za naročila na www.piccantino.si sprejemamo naslednje navedene možnosti plačila v spletni trgovini. Plačilo se izvede na račun, ki ga navedemo. Rok zapadlosti naših terjatev začne teči s prejemom blaga. Če terjatve niso plačane v štirinajstih koledarskih dneh, smo upravičeni zahtevati zakonite zamudne obresti.

Vso blago, ki ga dostavimo, ostane naša last do plačila v celoti.

www.piccantino.si trenutno pošilja v naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška.

Dostava bo opravljena na dostavni naslov ali pakirno postajo, ki ste jo navedli. Naročilo imamo pravico izvesti v delnih dobavah. V tem primeru bomo krili vse nastale dodatne stroške pošiljanja.

Predviden čas dostave je prikazan v povzetku naročila in je približen. O morebitnih omejitvah dostave boste obveščeni pred začetkom postopka naročanja na www.piccantino.si. Če zaradi višje sile (npr. stavke, naravne nesreče) ali drugih okoliščin, za katere nismo odgovorni, ne moremo izpolniti dobavnih rokov, vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času. Dobavni rok se podaljša za čas trajanja teh dogodkov. Če dostava postane nemogoča zaradi okoliščin, za katere ne odgovarjamo, imata obe stranki pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe. O tem vas bomo takoj obvestili.

Tveganje izgube ali poškodbe blaga (šele takrat) preide na vas, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo pooblastili (ki ni prevoznik), prevzamete blago v last.

V kolikor vam je blago dostavljeno z očitnimi transportnimi poškodbami, vas prosimo, da škodo nemudoma reklamirate dostavni službi in nas kontaktirate. To služi kot podpora našim zahtevkom do ponudnika dostavnih storitev ali za uveljavljanje le-teh pri zavarovalnici. Če ne vložite reklamacije ali nas ne kontaktirate, to nima nobenih posledic za vaše zakonsko določene garancijske zahtevke kot potrošnika.

Vašemu naročilu lahko prostovoljno dodamo "brezplačne izdelke". V primeru pritožbe oz. preklica do brezplačnih izdelkov niste upravičeni. Če pogodbo prekličete, jih je potrebno prav tako vrniti.

7) Ponudba in sklenitev pogodbe

Vse ponudbe na www.piccantino.si so neobvezujoče.

Preden dokončno oddate naročilo na www.piccantino.si, lahko preverite svoje podatke za morebitne napake v povzetku naročila in jih po potrebi korigirate. S klikom na gumb "Pošlji in plačaj" zaključite naročilo, ki je predmet plačila in s tem podate zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe z nami. Ob upoštevanju vaše pravice do odstopa od pogodbe ste vezani na svojo ponudbo tri delovne dni. Te ponudbe nismo dolžni sprejeti.

Prejem vaše ponudbe bomo potrdili na elektronski naslov, ki ste ga navedli (potrdilo o prejemu ali potrditev naročila). Ta potrditev še ne pomeni, da smo sprejeli vašo ponudbo. Preverite pravilnost podatkov o naročilu.

Prav tako se ne šteje za sprejem vaše ponudbe, če ste izbrali možnost plačila, ki zahteva plačilo vnaprej ali povzroči takojšnjo obremenitev ali bremenitev vašega računa. To je zato, ker vam želimo omogočiti takšne možnosti plačila kot storitev, vendar morda ne bomo mogli sprejeti vaše ponudbe, npr. zaradi težav pri dostavi ali nedobavljivosti blaga. Če vaše ponudbe ne sprejmemo, vam bomo vplačani znesek nemudoma vrnili.

Vašo ponudbo sprejmemo tako, da vaš nakup potrdimo po elektronski pošti (potrditev naročila ali odpreme) ali da vam naročeno blago odpošljemo. S sprejemom vaše ponudbe je kupoprodajna pogodba sklenjena.

8) Shranjevanje besedila pogodbe

Besedilo pogodbe, tj. splošne pogoje, ki veljajo v času naše sklenitve pogodbe, vključno s politiko odpovedi in vaših podatkov o postopku naročanja, hranimo pri nas. Besedilo pogodbe, ki velja za vaše naročilo, boste prejeli na elektronski naslov, ki ste ga navedli.

9) Navodila za preklic za uporabnike/-ce

Ta pravica do odstopa velja samo, če oddate naročilo kot potrošnik.

Pravica do odstopa

Kot potrošnik imate zakonsko pravico do odstopa od te pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga. Zakonsko določeno obdobje odpovedi prične teči na dan, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo imenujete in ni prevoznik, prevzela blago.
Poleg vaše zakonske pravice vam za to obdobje priznavamo podaljšano pravico do odstopa od pogodbe za nadaljnjih 16 dni. Za preklic pogodbe imate na voljo skupno 30 dni.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe obvestiti z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefonskim klicem ali e-sporočilom).

Za to lahko uporabite vzorec obrazca za odpoved, vendar to ni obvezno. Za izpolnitev odpovednega roka zadošča, da sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa pošljete pred iztekom odpovednega roka 30 dni.

Pravica do odstopa ne velja za pogodbe za:

 • Storitve, če je niceshops GmbH zagotovilo storitev v celoti. Vendar le, če je niceshops GmbH začelo izpolnjevati pogodbo pred koncem odstopnega roka v skladu s § 11 avstrijskega FAGG zaradi vaše izrecne zahteve (§ 10 avstrijskega FAGG) in vi poleg tega bodisi
  • ste pred začetkom opravljanja storitve potrdili, da boste ob popolni izpolnitvi pogodbe izgubili pravico do odstopa od pogodbe, ali
  • niceshops GmbH je izrecno zahtevalo obisk, da bi opravili popravila,
 • Blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katera niceshops GmbH nima vpliva in do katerih lahko pride v odstopnem roku,
 • Blago, ki je izdelano po specifikacijah stranke ali je jasno prilagojeno osebnim potrebam,
 • Blago, ki se lahko hitro pokvari ali bi mu kmalu potekel rok uporabnosti (npr. hitro pokvarljiva hrana),
 • Blago, ki je dostavljeno zapečateno in ni primerno za vračilo iz zdravstvenih ali higienskih razlogov, če je bil po dostavi odstranjen pečat (npr. izdelki za higieno ali nego),
 • Blago, ki je bilo po dostavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom,
 • Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih ni mogoče dobaviti prej kot v 30 dneh po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katero niceshops GmbH nima vpliva,
 • Zvočni ali videoposnetki ali računalniška programska oprema, dobavljena v zapečateni embalaži, če je po dostavi nezapečatena,
 • Časopisi, periodične publikacije ali revije, razen naročniških pogodb za dostavo takih publikacij,
 • Storitve na področju namestitve za druge nebivalne namene, prevoza blaga, najema motornih vozil in dostave hrane in pijače ter storitve v zvezi s preživljanjem prostega časa, v vsakem primeru, kadar je določen čas ali časovno obdobje pogodbeno dogovorjeno za izvajanje pogodbe s strani niceshops GmbH,
 • Zagotavljanje digitalne vsebine, ki ne bo dostavljena na fizičnem nosilcu podatkov (npr. prenosi, e-knjige, ...), če je niceshops GmbH začelo izpolnjevati pogodbo (tj. digitalna vsebina je bila zagotovljena). Vendar pravica do odstopa od pogodbe ugasne le v primerih, ko ste po pogodbi dolžni plačati, v katerih ste
  • se izrecno strinjali z začetkom izpolnjevanja pogodbe pred koncem odstopnega roka,
  • ste potrdili, da se zavedate, da boste izgubili pravico do odstopa zaradi predčasnega začetka izvajanja pogodbe, in
  • niceshops GmbH vam je zagotovilo kopijo ali potrdilo v skladu z Odst. 5 (2) ali Odst. 7 (3) avstrijskega FAGG.

Prav tako nimate pravice do odstopa od pogodb za nujna popravila ali vzdrževalna dela, če ste izrecno zahtevali obisk podjetja niceshops GmbH in izvedbo tega dela. Vendar pa pravica do odstopa ni izključena za druge storitve, ki jih niste izrecno zahtevali ali za dostavljeno blago, ki ni nujno potrebno kot rezervni deli za vzdrževanje ali popravilo.


Posledice preklica

Če dejansko prekličete to pogodbo, vam bodo vsa opravljena plačila povrnjena najpozneje v 14 dneh po prejemu vaše izjave o preklicu. To velja vključno s plačanimi stroški dostave, vendar le do višine najcenejših standardnih stroškov dostave, ki so bili ponujeni za vaše naročilo.
Za vračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili za prvotno plačilo. V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali nobenih stroškov za to povračilo. Vračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da je bilo blago vrnjeno.

Odgovorni ste samo za vsako zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Rok za vračilo blaga: Blago morate vrniti v roku 14 dni od dneva, ko ste nam sporočili odstop od te pogodbe. Rok za vračilo je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred iztekom roka za vračilo. Sporočili vam bomo povratni naslov.

Vračila zaradi odpovedi so brezplačna iz naslednjih držav:
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška

Stroške vračila iz držav, ki niso navedene zgoraj, krijete sami. Kar se zaračuna iz poslovnih, pravnih in logističnih razlogov ter brez namena diskriminacije.

Podrobne informacije o vračilih najdete tukaj.

Konec preklica

10) Jamstvo & garancija

Jamstvo: Če ni določeno drugače, veljajo splošni zakonski predpisi o jamstvu. Jamstvo za napake, ki jih povzročite vi, je izključena. To še posebej velja v primeru nestrokovnega ravnanja, nepravilnega delovanja ali poskusov nepooblaščenega popravila. Napaka iz naslova jamstva ni, če blago postane neuporabno v okviru svoje pričakovane ali naravne trajnosti ali življenjske dobe zaradi predvidene uporabe.

Ne jamčimo, da so fotografije, objavljene v spletni trgovini, identične dejansko dostavljenemu blagu.

Garancija: V kolikor proizvajalci blaga, ki ga ponujamo, nudijo prostovoljne garancije, je treba vse zahtevke, ki izhajajo iz tega naslova, uveljavljati neposredno pri proizvajalcu. Ne prevzemamo nobene odgovornosti na podlagi garancij proizvajalca. Kot potrošnik imate pravico, da vam je ta garancija na voljo v pisni obliki (npr. kot priloga k dostavi ali v navodilih za uporabo) ali na drugem stalno dostopnem mediju (npr. po elektronski pošti).

Vendar vaše zakonske garancijske pravice do nas niso omejene z garancijami proizvajalca.

11) Določbe o odgovornosti

Mi in naši posredniki ne odgovarjamo za škodo zaradi lahke malomarnosti, če imamo objektivno utemeljitev in škoda ni nastala zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti.

Kar ne velja za odgovornost za telesne poškodbe in zahtevke po Zakonu o odgovornosti za izdelke. Tukaj veljajo zakonske določbe.

Odškodninski zahtevki v primeru, da dostava postane nemogoča zaradi okoliščin, za katere ne odgovarjamo in v celoti ali delno odstopimo od pogodbe, niso upravičeni, v kolikor lahko krivdo potrdimo.

12) Zaščita podatkov

Določbe o varstvu podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

13) Veljavno pravo

Za vsako pogodbo, sklenjeno prek www.piccantino.si, velja avstrijsko pravo, razen prodajnega prava ZN in referenčnih standardov mednarodnega zasebnega prava, kot je bilo dogovorjeno in uporabljeno kot podlaga. Vendar pa ta izbira prava ne sme povzročiti, da bi bili prikrajšani za zaščito, ki vam jo zagotavljajo obvezni predpisi države vašega prebivališča (v skladu s členom 6, odstavek 2 Rim I-VO).

14) Arbitraža in spletno reševanje sporov

Za potrošnike/-ice uporabljamo postopek alternativnega reševanja sporov pri naslednjem organu za alternativno reševanje sporov: https://www.ombudsstelle.at

Potrošniki/-ice imajo tudi možnost, da se obrnejo na spletno platformo EU za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/odr

Pritožbo lahko oddate tudi neposredno nam na: slovenija@piccantino.com

Splošni pogoji poslovanja za pravne osebe (B2B)

Stanje 24.11.2023

Ti splošni pogoji za poslovne stranke (B2B), v nadaljevanju "SPP-B2B", so izrecno namenjeni strankam, ki oddajajo naročila na www.piccantino.si kot del delovanja podjetja in drugih kupoprodajnih pogodb z niceshops GmbH kot podjetnik: (velja tudi, če ob sklenitvi pogodbe ne razkrijete statusa podjetnika). V ta namen so ti SPP-B2B pogodbena podlaga v različici, ki je veljavna v času naročila. Za potrošnike veljajo splošni pogoji v zgornjem delu.

Pregled:

 1. Pogodbenik
 2. Veljavnost in priznavanje teh SPP-B2B
 3. Točnost in zaupnost vaših podatkov
 4. Cene blaga in stroški pošiljanja
 5. Naročnine
 6. Pogoji plačila in dostave
 7. Ponudba in sklenitev pogodbe
 8. Shranjevanje besedila pogodbe
 9. Vračila
 10. Garancija in jamstvo
 11. Določbe o odgovornosti
 12. Varstvo podatkov
 13. Klavzula o ločitvi, veljavno pravo in pristojnost

Splošne pogoje poslovanja (B2B) lahko občasno posodobimo, npr. za odražanje sprememb iz naše prakse ali drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov.

1) Pogodbeni partner

www.piccantino.si je spletna trgovina skupine niceshops. Skupina niceshops se je specializirala za oblikovanje spletnih trgovin in logistične obdelave na področju e-poslovanja v različnih produktnih segmentih. Vaš pogodbeni partner za naročila na www.piccantino.si je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Avstrija

E-pošta: slovenija@piccantino.com
Telefon: (+43) 720 303050

(v nadaljevanju »mi« ali »nas«).

Jezik, ki je na voljo za naročila, sklepanje pogodb, storitve za stranke in druge informacije na www.piccantino.si je slovenščina.

2) Veljavnost in sprejem teh SPP-B2B

Vsakič, ko oddate naročilo na www.piccantino.si, potrjujete, da ste seznanjeni s temi pogoji in določili, se z njimi strinjate in sprejemate njihovo izključno veljavnost.

Vsa poslovna razmerja med vami in nami so predmet teh SPP-B2B, ki veljajo v času vašega naročila. Odstopanja od teh SPP-B2B ali kakršnih koli nasprotujočim pogojem poslovanja ali nakupa pri vas ne bodo postali - in prav tako niso vključeni - v del pogodbe, razen če ni pisno drugače dogovorjeno. Enako je veljavno, če nasprotujete tem SPP-B2B ali jih vnaprej zavrnete v pisnih naročilih. Prav tako so veljavna tudi določila na morebitnih cenikih.

Te SPP-B2B lahko enostransko spremenimo le, če je to potrebno zaradi odprave kasnejših motenj enakovrednosti ali zaradi prilagoditve spremenjenim pravnim ali tehničnim okvirnim pogojem. Takšna trajnostna sprememba vam ne bo povzročala težav.

3) Točnost in zaupnost vaših podatkov

Odgovorni ste za zagotovitev popolnih in pravilnih informacij, ki jih posredujete.

Za vaša naročila na www.piccantino.si morate ustvariti račun stranke in vnesti svojo veljavno identifikacijsko številko prometnega davka (UID), da preverite svoj status podjetnika. Če številka UID ni navedena, bo vaše naročilo za davčne namene obravnavano kot potrošniška transakcija.

Odgovorni ste za zagotovitev, da so vsi podatki, ki jih posredujete, vedno popolni in pravilni. O vseh spremembah vaših podatkov moramo biti obveščeni ali pa jih lahko posodobite v svojem računu stranke. Odgovorni ste za zaupno ravnanje s svojimi dostopnimi podatki in njihovo zaščito pred nepooblaščenim dostopom. Če sumite na zlorabo vašega dostopa ali drugih podatkov s strani nepooblaščenih oseb, nas morate nemudoma obvestiti, da lahko preprečimo primere goljufije.

Pridržujemo si pravico do zaprtja računa stranke. To še posebej velja, če kršite veljavno zakonodajo, pogodbene dogovore ali naše smernice.

4) Cene blaga in stroški pošiljanja

Vse cene izdelkov, navedene na www.piccantino.si, so skupne cene in vključujejo vse davke, vendar brez stroškov pošiljanja, kakršnih koli stroškov carinjenja in uvoznih davkov za dostavo izven EU (če ni navedeno drugače) in morebitnih stroškov montaže ali namestitve. Veljavni so zneski, navedeni ob naročilu.

Pri določeni vrednosti naročila se lahko stroški pošiljanja izpustijo. Več o stroških pošiljanja lahko izveste vnaprej tukaj. Pri plačilu po povzetju se s strani dostavne službe dodatno zaračuna provizija storitve (plačilo po povzetju). Kar vam bo zaračunal neposredno ponudnik dostavne službe.

Pred zaključkom vašega naročila na www.piccantino.si vas bomo v povzetku naročila ponovno obvestili o vseh cenah in stroških pošiljanja vašega naročila.

Za dostave izven EU lahko nastanejo tudi uvozne dajatve in davki, ki vam jih bo neposredno zaračunal zadevni nacionalni carinski organ ob prihodu vaše pošiljke. Te stroške krijete sami. Za dostave v naslednje države so vse uvozne dajatve in davki trenutno že vključeni v naše končne cene, kar pomeni, da vam ne bomo zaračunali nobenih dodatnih stroškov za dostavo več: Velika Britanija, Švica, Liechtenstein.

Občasno lahko uporabimo tehnične trženjske ukrepe na www.piccantino.si, da vam ponudimo prilagojene cene ali popuste na podlagi avtomatiziranega odločanja. V tem primeru boste o morebitnih personalizacijah za vsako ponudbo obveščeni.

5) Naročnine

Ponujamo naročnine za določeno blago. Z naročilom naročnine nam naročite, da blago, ki ste ga naročili, dostavimo v določenih intervalih (naročniške dostave). Ustrezno blago in stroški pošiljanja bodo zaračunani ob vsaki dostavi naročnine glede na izbrano možnost plačila.

Vse naše naročnine so neomejene, brez minimalnega trajanja in jih lahko katera koli stranka kadar koli prekliče brez navedbe razloga. Preklice lahko opravite s funkcijo »Preklic naročnine« v nogi spletnega mesta ali po e-pošti na slovenija@piccantino.com. Naročniške dostave, ki smo jih začeli izvajati že pred prejemom vašega obvestila o preklicu in smo vam poslali ustrezno potrdilo o pošiljanju, bodo še vedno zaračunane.

Prilagoditev cen: blago in stroške pošiljanja je mogoče znižati ali povečati pod naslednjimi pogoji za prihodnje naročniške dobave. Pridržujemo si pravico do prilagoditve cen, če na nas vplivajo zvišanja ali znižanja stroškov, ki temeljijo na zunanjih okoliščinah, na katere nimamo vpliva. Takšne okoliščine vključujejo zlasti spremembe zakonodaje, spremembe stroškov proizvajalcev, dobaviteljev, ponudnikov ladijskih storitev, zunanjih ponudnikov storitev ali podizvajalcev, spremembe proizvodnih stroškov in stroškov licenciranja, spremembe stroškov strojne ali programske opreme, ki jo potrebujemo, povišanje plač ter splošne in pomembne spremembe stroškov zaradi gospodarske inflacije ali deflacije. Spremembe cen blaga se zgodijo le toliko, kolikor se povečajo ali zmanjšajo naši lastni stroški za določeno blago.
O prihajajočih spremembah cen naročenega blaga boste pravočasno obveščeni po e-pošti pred vašo naslednjo dostavo naročnine. Do konca tega obdobja lahko ugovarjate prihajajoči spremembi cen s preklicem naročnine. V nasprotnem primeru se bo smatralo, da se z napovedano spremembo cen strinjate.

6) Pogoji plačila in dostave

Za naročila na www.piccantino.si sprejemamo naslednje navedene možnosti plačila v spletni trgovini. Plačilo se izvede na račun, ki ga navedemo. Rok zapadlosti naših terjatev začne teči s prejemom blaga. Če terjatve niso plačane v štirinajstih koledarskih dneh, smo upravičeni zahtevati zakonite zamudne obresti.

Vso blago, ki ga dostavimo, ostane naša last do plačila v celoti.

www.piccantino.si trenutno pošilja v naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Španija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija, Slovaška.

Dostava bo opravljena na dostavni naslov ali pakirno postajo, ki ste jo navedli. Naročilo imamo pravico izvesti v delnih dobavah. V tem primeru bomo krili vse nastale dodatne stroške pošiljanja.

Predviden čas dostave je prikazan v povzetku naročila in je približen. O morebitnih omejitvah dostave boste obveščeni pred začetkom postopka naročanja na www.piccantino.si. Če zaradi višje sile (npr. stavke, naravne nesreče) ali drugih okoliščin, za katere nismo odgovorni, ne moremo izpolniti dobavnih rokov, vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času. Dobavni rok se podaljša za čas trajanja teh dogodkov. Če dostava postane nemogoča zaradi okoliščin, za katere ne odgovarjamo, imata obe stranki pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe. O tem vas bomo takoj obvestili.

Tveganje izgube ali poškodbe blaga (šele takrat) preide na vas, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo pooblastili (ki ni prevoznik), prevzamete blago v last.

V kolikor vam je blago dostavljeno z očitnimi transportnimi poškodbami, vas prosimo, da škodo nemudoma reklamirate dostavni službi in nas kontaktirate. To služi kot podpora našim zahtevkom do ponudnika dostavnih storitev ali za uveljavljanje le-teh pri zavarovalnici. Če ne vložite reklamacije ali nas ne kontaktirate, to nima nobenih posledic za vaše zakonsko določene garancijske zahtevke kot potrošnika.

Vašemu naročilu lahko prostovoljno dodamo "brezplačne izdelke". V primeru pritožbe oz. preklica do brezplačnih izdelkov niste upravičeni. Če pogodbo prekličete, jih je potrebno prav tako vrniti.

Če blaga ne prevzamete v skladu z dogovorom (neprivzeti prevzem), imamo pravico, da blago bodisi uskladiščimo za skladiščnino v višini 0,1 % bruto zneska računa na koledarsko leto ali njegov del, ali pa ga deponiramo na sodišču pri vašem stroške in tveganje.

7) Ponudba in sklenitev pogodbe

Vse ponudbe na www.piccantino.si so neobvezujoče.

Preden dokončno oddate naročilo na www.piccantino.si, lahko preverite svoje podatke za morebitne napake v povzetku naročila in jih po potrebi korigirate. S klikom na gumb "Pošlji in plačaj" zaključite naročilo, ki je predmet plačila in s tem podate zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe z nami. Ob upoštevanju vaše pravice do odstopa od pogodbe ste vezani na svojo ponudbo tri delovne dni. Te ponudbe nismo dolžni sprejeti.

Prejem vaše ponudbe bomo potrdili na elektronski naslov, ki ste ga navedli (potrdilo o prejemu ali potrditev naročila). Ta potrditev še ne pomeni, da smo sprejeli vašo ponudbo. Preverite pravilnost podatkov o naročilu.

Prav tako se ne šteje za sprejem vaše ponudbe, če ste izbrali možnost plačila, ki zahteva plačilo vnaprej ali povzroči takojšnjo obremenitev ali bremenitev vašega računa. To je zato, ker vam želimo omogočiti takšne možnosti plačila kot storitev, vendar morda ne bomo mogli sprejeti vaše ponudbe, npr. zaradi težav pri dostavi ali nedobavljivosti blaga. Če vaše ponudbe ne sprejmemo, vam bomo vplačani znesek nemudoma vrnili.

Vašo ponudbo sprejmemo tako, da vaš nakup potrdimo po elektronski pošti (potrditev naročila ali odpreme) ali da vam naročeno blago odpošljemo. S sprejemom vaše ponudbe je kupoprodajna pogodba sklenjena.

8) Shranjevanje besedila pogodbe

Besedilo pogodbe, tj. splošne pogoje, ki veljajo v času naše sklenitve pogodbe, vključno s politiko odpovedi in vaših podatkov o postopku naročanja, hranimo pri nas. Besedilo pogodbe, ki velja za vaše naročilo, boste prejeli na elektronski naslov, ki ste ga navedli.

9) Vračila

Zakonska ali pogodbena pravica do odpovedi ne obstaja.

Vračila za katera ne velja garancija, bodo sprejeta le na podlagi predhodne pisne odobritve.

(Delno) vračilo temelji na stanju vrnjenega blaga. Blago s pretečenim rokom uporabe ali pokvarjeno blago ne bo niti sprejeto nazaj niti zamenjano.

10) Jamstvo in garancija

Jamstvo: Veljajo zakonske določbe z naslednjimi omejitvami.

Blago je treba v 14 koledarskih dneh od dostave pregledati glede morebitnih ugotovljenih napak in po potrebi takoj reklamirati, sicer se blago šteje za odobreno in zakonskih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati. Jamstvena doba za neugotovljene napake, ki se pojavijo kasneje, je 1 leto in jih je treba prijaviti takoj, ko se pokažejo. Ustrezno dokazno breme se prenese na vas 14 dni po dostavi.

Pridržujemo si pravico do proste izbire med zakonsko predpisanimi garancijskimi sredstvi, čeprav si bomo prizadevali doseči z vami dogovor. Če naš prvi poskus izboljšave ne uspe, imate pravico pogodbo prekiniti.

Jamstvo za napake, ki jih povzročite sami, je izključena. To še posebej velja v primeru nestrokovnega ravnanja, nepravilnega delovanja ali poskusov nepooblaščenega popravila. Kakršno koli jamstvo za rabljeno blago in B-blago je izključeno. Napaka iz naslova jamstva ni, če blago postane neuporabno v okviru svoje pričakovane ali naravne trajnosti ali življenjske dobe zaradi predvidene uporabe. Ne jamčimo, da so fotografije, objavljene v spletni trgovini, identične dejansko dostavljenemu blagu. Odstopanja v dimenzijah, vsebini, materialih, teži ali barvnih odtenkih zaradi proizvodnje so dovoljena v tolerancah, ki so običajne v industriji.

Če blago prodate potrošnikom naprej in jim s tem zagotovite zakonsko jamstvo, je vaša regresna pravica do nas odvisna od zgoraj navedenih pogojev.

Garancija: V kolikor proizvajalci blaga, ki ga ponujamo, nudijo prostovoljne garancije, je treba vse zahtevke, ki izhajajo iz tega naslova, uveljavljati neposredno pri proizvajalcu. Ne prevzemamo nobene odgovornosti na podlagi garancij proizvajalca.

11) Določbe o odgovornosti

Odgovorni smo samo za škodo, ki smo vam jo namerno ali iz hude malomarnosti povzročili mi ali naši posredniki. Dokazno breme za obstoj hude malomarnosti je potrebno predložiti iz vaše strani.

Kolikor je to zakonsko dopustno, je odškodnina omejena na tipično predvidljivo škodo. Odškodnina za posredno škodo in izgubljeni dobiček je izključena.

To ne velja za odgovornost za telesne poškodbe in zahtevke po Zakonu o odgovornosti za izdelke. Tukaj veljajo zakonske določbe.

12) Zaščita podatkov

Določbe o varstvu podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

13) Ločitvena klavzula, veljavno pravo in pristojnost

Če so posamezna določila pogodbe neveljavna ali neizvršljiva ali postanejo neveljavna ali neizvršljiva po sklenitvi pogodbe, ostane veljavnost preostalega dela pogodbe nespremenjena, v kolikor je to zakonsko dopustno.

Za vsako pogodbo, sklenjeno prek www.piccantino.si, kot tudi za druge prodajne pogodbe z niceshops GmbH, je veljavno avstrijsko pravo, razen prodajnega prava ZN in referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava, kot je bilo dogovorjeno in utemeljeno. Kraj izvedbe je sedež niceshops GmbH. Izključni kraj pristojnosti je Gradec, Avstrija.